Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Meldingsplicht internetinbraken

Natascha van Duuren

15 oktober 2011 - < 1 minuten leestijd

Na de lekken op de sites van verschillende gemeentes, die aanleiding vormden voor de crisis rond de veiligheidscertificaten, staat de bescherming van privacygegevens weer volop in de belangstelling. Reden voor het Kabinet om de Onderzoeksraad voor de Veiligheid te vragen het internetverkeer van de overheid en de diverse affaires van de afgelopen periode te onderzoeken.

Voor aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten is al – ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijn – via een wijziging van de Telecommunicatiewet een meldplicht voor datalekken in voorbereiding om de persoonsgegevens van abonnee of gebruiker beter te beschermen. Ook zal de Wet bescherming persoonsgegevens zodanig worden aangepast, dat aanbieders van informatiediensten verplicht worden diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden. Die regeling is dan van toepassing op bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst, het UWV, banken en verzekeringsmaatschappijen. Voor de handhaving zijn respectievelijk de Opta (voor de Telecommunicatiewet) en het Cbp (voor de Wet bescherming persoonsgegevens) verantwoordelijk. Deze week hebben tot slot minister Donner (Binnenlandse Zaken) en minister Opstelten (Veiligheid) de Tweede Kamer onder andere voorgesteld met een meldplicht te komen voor ICT-incidenten voor organisaties die cruciale maatschappelijke functies vervullen. Via onze website houden wij u op de hoogte van deze wijzigingen.

Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Natascha van Duuren, partner IE/ICT.

Ook interessant?