Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Transitievergoeding maximaal € 77.000,- vanaf 1 januari 2017

Henriëtte van Baalen

15 november 2016 - < 1 minuten leestijd

Volgens de Regeling indexering transitievergoeding, wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen. De ontwikkeling wordt blijkens de Macro-Economische Verkenningen (MEV) geraamd op 1,6%.

Dit resulteert met ingang van 1 januari 2017 in een wijziging van de hoogte van de maximale transitievergoeding van € 76.000 in € 77.000. Voor werknemers met een jaarsalaris van meer dan € 77.000,-, blijft de maximale transitievergoeding gelijk aan het jaarsalaris.
Het maximum van € 77.000,- geldt voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2017.

Bron: Staatscourant 2016 nr. 58571 4 november 2016

Ook interessant?