Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Onderwijsrecht

Voorbeeldfunctie van docent is belangrijker dan zijn vrijheid in politieke voorkeur

Henriëtte van Baalen

2 november 2016 - 2 minuten leestijd

Aantonen dat de arbeidsovereenkomst met een leraar niet kan worden voortgezet, is een lastige klus. Een school in Hengelo is het gelukt: niet wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, maar wegens de politieke voorkeur van de leraar.

Dit is niet alleen opmerkelijk omdat een ontbinding op deze zogenaamde h-grond (ook wel ‘restgrond’ genoemd) niet vaak wordt toegewezen, maar ook omdat het verboden is onderscheid te maken op grond van politieke gezindheid.

De leraar in kwestie is aanwezig geweest bij een demonstratie van de Nederlandse Volksunie. Verder heeft hij op diverse websites artikelen met rechtse opvattingen geliked en doet op internet uitspraken waaruit allesbehalve respect voor anderen blijkt. Omdat de school signalen heeft gekregen over deze uitlatingen, is in het sollicitatiegesprek de werknemer op de man af gevraagd, of hij nog meer uitingen heeft gedaan op social media waaruit een eventuele voorkeur voor het rechtsextremistische gedachtengoed zou kunnen blijken. De leraar heeft daarop ontkennend geantwoord. De school biedt de leraar een baan aan en komt er vervolgens achter dat er toch nog meer dubieuze uitspraken van de leraar op internet circuleren.

Op verzoek van de school ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst, nog voordat de leraar een les heeft kunnen geven. De werknemer heeft als leraar een voorbeeldfunctie die moet passen bij de missie en onderwijsvisie van de school. Die voorbeeldfunctie houdt niet op bij het einde van de lesdag, maar strekt zich ook tot daarbuiten uit en ook tot internetsites die openbaar toegankelijk zijn. Verder meent de kantonrechter dat er een reële kans is op verstoring van de rust op school als de leraar daar wel les mag geven. Ouders en leerlingen hebben de school immers gewezen op de uitingen van de leraar op internet.

Opvallend is dat de school deze leraar een kans heeft gegeven terwijl zij wist van zijn sympathieën. De school had er voor kunnen kiezen de leraar in kwestie geen baan aan te bieden. Het adagium geldt nog steeds en niet alleen in het verkeer: bij twijfel niet inhalen.

Karen Helbers en Henriëtte van Baalen

Ook interessant?