Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

Manipuleren van prognose komt development agent van franchisegever duur te staan

17 oktober 2016 - 2 minuten leestijd

Franchisenemers die ondeugdelijke prognoses hebben gekregen, zullen in beginsel de franchisegever willen aanspreken voor de door hun geleden schade.

Echter, als de prognoses niet zijn opgesteld door de franchisegever zelf, maar door een derde, dan kan de franchisenemer er ook voor kiezen om deze derde aan te spreken voor de geleden schade. Denk daarbij aan adviseurs als accountants, bemiddelaars, boekhouders en development agents. In eerdere blogs besteed ik reeds aandacht aan dit fenomeen (klik hier). Onlangs is een ouder arrest van het Hof Amsterdam gepubliceerd (ECLI:NL:GHAMS:2014:5819 – klik hier voor het arrest) waarbij het Hof een development agent van een franchisegever onrechtmatig handelen verwijt, omdat deze agent met cijfers in een prognose had geknoeid.

Kort samengevat kwam deze zaak er op neer dat een franchisenemer een franchiseovereenkomst had gesloten. Met hulp van een development agent werd vervolgens naar een geschikte locatie gezocht. ‘Toevallig’ wist deze agent nog wel een geschikte locatie, te weten een reeds bestaande vestiging van de formule. De agent deed het richting de franchisenemer voorkomen alsof deze bestaande vestiging een verstandige keuze zou zijn. Dat was echter niet het geval. Ook waren de prognoses die de agent aan de franchisenemer voor die betreffende locatie verstrekte niet juist en onvolledig. Negatieve informatie, die door de vorige franchisenemer ter plaatse waren aangereikt aan de agent, was bewust niet verwerkt in de prognose door de agent.

De exploitatie door de franchisenemer wordt een financieel drama en de franchisenemer gaat failliet. Hij spreekt, onder andere, de development agent aan omdat deze – naar later was gebleken – té rooskleurige prognoses had verstrekt. ‘Terecht’, in de visie van het Hof Amsterdam. Hoewel de agent het nog betwist, komt via diverse getuigenverklaringen vast te staan dat de prognose wel degelijk door de agent is opgesteld. Ook komt vast te staan dat de agent cijfers heeft gemanipuleerd en wezenlijke informatie niet in de prognose heeft verwerkt. Dat verhoudt zich niet met het uitgangspunt dat een prognose een belangrijk document is op grond waarvan de franchisenemer een inschatting van zijn ondernemersrisico moet kunnen maken. De agent heeft richting de franchisenemer onrechtmatig gehandeld en is daarom schadeplichtig.

Prognoses; het blijft een wankel koord waarop partijen wandelen. Franchisegevers willen graag nieuwe franchisenemers aantrekken, dus hebben een persoonlijk belang bij (te) positieve prognoses. Franchisenemers willen graag niets liever dan de franchise starten en zijn om die reden soms (te) goedgelovig. Kritische blikken en vragen op voorhand kunnen echter een hoop ellende voorkomen, zoals in dit geval een faillissement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]

Ook interessant?