Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Gebruik van drones: komt aansprakelijkheid uit de lucht vallen?

12 september 2016 - 2 minuten leestijd

In het laatste nummer van het blad Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de praktijk (2016/5) is een artikel gepubliceerd van Marijn Storm over de aansprakelijkheid voor schade ontstaan bij het gebruik van drones en de mogelijkheid van het verzekeren tegen deze vormen van schade.

Sinds kort zijn er radiocommercials te horen over het veilig gebruiken van drones. Deze commercials zijn onderdeel van de overheidscampagne over het veilig gebruiken van drones. De regels waaraan gebruikers van drones zich dienen te houden zijn in korte tijd veelvuldig gewijzigd, hetgeen samenloopt met de snelle groei van het gebruik van drones in Nederland.

In het artikel ‘Komt aansprakelijkheid uit de lucht vallen?‘ bespreekt Marijn Storm de ontwikkeling die de drone-regulering in Nederland heeft doorgemaakt en de verplichtingen waar zowel recreatieve als beroepsmatige gebruikers van drones zich aan dienen te houden. Vervolgens komen de verschillende vormen van schade aan bod welke met het gebruik drones gepaard kunnen worden. Het gebruik van drones kan bijvoorbeeld materiële schade met zich brengen, zoals de schade aan een vliegtuig door een botsing met een drone, maar ook immateriële schade, zoals de schending van andermans privacy door het gebruik van drones. Tot slot worden de (momenteel beperkte) verzekeringsmogelijkheden besproken, waarmee recreatieve en beroepsmatige gebruikers van drones zich kunnen verzekeren tegen de schade die het gebruik van drones kan veroorzaken. Geconcludeerd wordt dat er (nog) weinig aandacht is voor de regels die gelden voor het recreatieve of beroepsmatige gebruik van drones en dat er ook weinig aandacht is voor de mogelijkheden waarop dronegebruikers zich tegen door het dronegebruik veroorzaakte schade kunnen verzekeren. Met de overheidscampagne over het veilig gebruik van drones lijkt aan het eerste punt (een begin van) invulling te worden gegeven. Het is nu aan de verzekeraars om aandacht te genereren voor specifieke droneverzekeringen.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit weblog kunt u contact opnemen met Marijn Storm, advocaat Tech, Data & Innovation

 

Ook interessant?