Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State sluit aan bij Centrale Raad van Beroep inzake verschoonbare termijnoverschrijding

28 september 2011 - < 1 minuten leestijd

In haar uitspraak van 21 september jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het ontbreken van een rechtsmiddelverwijzing bij een besluit of uitspraak in beginsel leidt tot verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding.

Voorwaarde is wel dat de belanghebbende daarop een beroep doet en stelt dat de termijnoverschrijding daarvan het gevolg is. Dit beginsel gaat niet op, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende tijdig wist dat hij binnen een bepaalde termijn bezwaar moest maken dan wel beroep of hoger beroep moest instellen. Met deze uitspraak sluit de Afdeling zich aan bij de rechtspraak van de Hoge Raad, Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. [Link naar artikel RM?] (Bron: www.rechtspraak.nl, LJN: BT2131)

Fadjar Schouten-Korwa, advocaat bestuursrecht

Ook interessant?