Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

Ex-franchisenemer spreekt tevergeefs accountant aan voor falen onderneming

22 februari 2016 - 2 minuten leestijd

In twee eerdere blogs (klik hier en hier) maakte ik er al melding van dat franchisenemers die geen rendabele exploitatie weten te behalen van hun gefranchisede onderneming in toenemende mate niet alleen de franchisegever daarvoor aanspreken, maar ook eventuele adviseurs die betrokken zijn geweest. Onlangs is er wederom een uitspraak gewezen in een dergelijke zaak.

In de tweede blog besprak ik een tussen – uitspraak van een rechtszaak tussen een ex-franchisenemer en zijn (voormalige) accountant. Van die kwestie is nu een einduitspraak gewezen door het gerechtshof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2016:470 – lees het arrest hier).

Aldus de ex-franchisenemer zou de accountant zijn werk niet goed hebben gedaan door (onder meer) een ondeugdelijke exploitatie op te stellen, samen te spannen met de franchisegever en geen advies en bijstand te verlenen toen bleek dat de geprognosticeerde omzetten niet werden behaald door de ex-franchisenemer.

Om direct met het laatste verwijt te beginnen; deze lijkt uiteraard één op één gebaseerd te zijn op de zorgplicht van de franchisegever om een franchisenemer, als deze de geprognosticeerde omzetten niet behaalt, ondersteuning en bijstand te verlenen. Uit de nauwe samenwerking tussen partijen in franchiseverband, alsmede de continue fee betalingen die een franchisenemer doet, is een dergelijke zorgplicht voor de franchisegever verdedigbaar. Dat een dergelijke zorgplicht ook zou gelden voor een accountant ligt echter niet voor de hand. Dat wordt ook bevestigd door het gerechtshof: het is volgens het hof aan de ex-franchisenemer als ondernemer om maatregelen te nemen als de geprognosticeerde omzet niet wordt behaald, bijvoorbeeld door lagere privéopnamen uit de onderneming te doen. De accountant kan in dat kader geen verwijt worden gemaakt.

Ook de andere verwijten aan het adres van de accountant komen niet goed uit de verf. Zo blijkt de door de accountant opgestelde prognose op vele momenten slechts vrij geringe afwijkingen met de daadwerkelijk behaalde resultaten te vertonen. Het vermeende samenspannen tussen accountant en franchisegever komt in rechte ook niet vast te staan. Slotsom: de accountant is geen verwijt te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]

Ook interessant?