Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

Minister Kamp neigt toch naar franchise wetgeving

17 februari 2016 - < 1 minuten leestijd

Mede naar aanleiding van het artikel ‘Franchising: waarom het eigenlijk best een goed idee is om van de franchiseovereenkomst een benoemde overeenkomst te maken’ (klik hier) heeft de Tweede Kamer vragen gesteld aan de Minister over franchisewetgeving (klik hier).

De regering heeft in eerste instantie aangestuurd op een door de branche zelf op te stellen (buitenwettelijke) gedragscode, te weten de Nederlandse Franchise Code (NFC). Het opstellen van de NFC is echter een uitermate stroperig proces gebleken en het draagvlak van de code onder diverse franchisegevers leek ook onvoldoende om te kunnen spreken van een breed gedragen gedragscode.

Minister Kamp heeft mede daarom aangekondigd toch te gaan onderzoeken of er een wettelijke regeling omtrent franchising moet komen. In het Financieele Dagblad van 17 februari 2016 verklaart de Minister dat hij streeft naar een ‘optimale mix’ tussen enerzijds inhoudelijke regels vanuit de sector en anderzijds een wettelijke stok achter de deur.

De vraag blijft uiteraard wat de inhoud van dergelijke wetgeving zal gaan worden. Zal de huidige Nederlandse Franchise Code het uitgangspunt worden, hoewel er uit diverse hoeken kanttekeningen gezet worden bij de wenselijkheid van bepaalde verplichtingen uit die code? Of wordt er alsnog toegewerkt naar een set regels die breder gedragen (kunnen) worden in de branche? Vooralsnog lijkt het eerste genoemde het geval te zijn, hoewel het de vraag is in hoeverre de branche daarmee op de langere termijn geholpen is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]

Ook interessant?