Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

De Clercq biedt juridische website-audit

Natascha van Duuren

10 februari 2016 - 2 minuten leestijd

Steeds meer bedrijven gebruiken het internet om hun producten of diensten aan de man te brengen. Online-ondernemers dienen echter aan steeds meer eisen te voldoen. Op nationaal en Europees niveau ontstaat steeds meer wetgeving met betrekking tot e-commerce.

De (Europese) wetgever tracht aan de hand van deze wetgeving het vertrouwen van de consument in het elektronische rechtsverkeer te verhogen en – door eisen te stellen aan de totstandkoming van een overeenkomst langs elektronische weg – de consument extra bescherming te bieden. Zonder voldoende bescherming zou het vertrouwen van de e-consument in online zakendoen en daarmee het succes van e-commerce niet verder groeien.

Uit onderzoek blijkt dat websites van Europese bedrijven en instellingen zich veelal niet aan de e-commerce wetgeving houden. Voorts blijkt dat veel websites niet voldoen aan privacyregelgeving. Bedrijven en instellingen lopen grote juridische risico’s indien zij zich niet houden aan de geldende wetgeving. Zo is één van de sancties dat de consument de overeenkomst gedurende een periode van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan ontbinden. Voorts kan de online-ondernemer worden geconfronteerd met (kostbare en langdurige) procedures. Het is dan ook van belang dat de online-ondernemer zich ervan verzekerd dat zijn website voldoet aan de wetgeving. Voorts is het van belang dat hij ervoor zorgt dat zijn algemene voorwaarden op een juiste wijze (tijdig) aan de consument ter beschikking worden gesteld. Indien dit niet op een juiste wijze gebeurt, kan geen beroep worden gedaan op deze voorwaarden en bieden zij dus slechts schijnzekerheid!

De Clercq beschikt over ruime kennis en ervaring met betrekking tot het uitvoeren van een juridische website-audit. Deze audit omvat een korte juridische toets aan de hand van de juridische e-commercewetgeving.

Voor meer informatie over de juridische website-audit, kunt u contact opnemen met Natascha van Duuren, Partner Technology, Data & Innovation, n.vanduuren@declercq.com of 071-5815308.

Ook interessant?