Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

DNR 2011; weinig nieuws onder de zon

Menno de Wijs

7 september 2011 - < 1 minuten leestijd

Eerst was er de SR, de Standaard Rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect. Toen kwam De Nieuwe Regeling (DNR) 2005, waarin de verhouding tussen de opdrachtgever enerzijds en architecten, ingenieurs en adviseurs anderzijds werd geregeld. En met ingang van 1 september jl. is er dan (de) DNR 2011.

Ten opzichte van de regeling uit 2005 bevat DNR 2011 maar weinig nieuws. Het merendeel van de wijzigingen is van redactionele aard. Hier en daar is aansluiting gezocht bij wettelijke bepalingen.

Inhoudelijke wijzigingen hebben vooral betrekking op de (beperking van de) aansprakelijkheid van de adviseur. Partijen hebben voortaan de keuze om de aansprakelijkheid van de adviseur uit te breiden tot een bedrag van € 2,5 MIO. Voorheen was de aansprakelijkheid van de adviseur beperkt tot € 1 MIO.

Tegelijkertijd bevat DNR 2011 nog een groot aantal aansprakelijkheidsbeperkingen.

Onze conclusie: veel oude wijn in nieuwe zakken. Maar vanaf nu zal er wel mee gewerkt worden.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Ook interessant?