Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Een OR die A zegt, moet ook B zeggen!

Barbara van Dam

30 november 2015 - < 1 minuten leestijd

De kantonrechter Amsterdam heeft onlangs weer eens bevestigd dat een OR actie moet ondernemen als hij de nietigheid van een besluit heeft ingeroepen. Doet de OR dat niet en voert de bestuurder het besluit toch uit, dan stemt de OR impliciet toch in met het besluit!

De ondernemingsraad had zich al vanaf 2012 verzet tegen de wijziging van de beloningsstructuur van de salesmedewerkers. In 2012 heeft de OR uiteindelijk wel ingestemd met een wijziging. In 2013 heeft de OR niet ingestemd met een andere wijziging, wel de nietigheid ingeroepen maar uiteindelijk niets gedaan toen de gewijzigde regeling werd uitgevoerd. De kantonrechter oordeelde dat de OR dus impliciet heeft ingestemd met de in 2013 gewijzigde regeling. Bij zijn oordeel over de wijziging van de beloningsstructuur in 2015 heeft de kantonrechter dan ook 2013 als referentiejaar genomen en niet, zoals door de OR verzocht, het jaar 2011.

Door geen actie te ondernemen toen de ondernemer zonder instemming van de OR en de door de OR ingeroepen nietigheid zijn besluit toch uitvoerde, heeft de OR de wijzigingen in 2012 geaccepteerd. De OR heeft in 2013 dus een kans laten liggen.

Vragen? Neem contact op! Renate Vink, advocaat arbeidsrecht en Barbara van Dam, paralegal

Ook interessant?