Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

‘Kritische grondhouding’ bij prognoses keert terug

29 oktober 2015 - 2 minuten leestijd

In een eerdere blog (zie hier) werd al aandacht door mij besteed aan het leerstuk van de ‘kritische grondhouding’ inzake prognosekwesties bij franchise. Aldus de rechtbank te Den Haag (ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1753 – zie het vonnis hier) zijn prognoses belangrijke hulpmiddelen voor een kandidaat franchisenemer om een afweging te kunnen maken om (al dan niet) te contracteren met de franchisegever.

Zo belangrijk zelfs, dat volgens de rechtbank Den Haag van een kandidaat-franchisenemer een “kritische grondhouding” zou mogen worden verwacht. Volgens de rechtbank had de betreffende franchisenemer die houding niet aangenomen, zodat hem geen beroep toekwam op dwaling ten aanzien van de (ondeugdelijke) prognoses.

Mede gezien de verhouding tussen de mededelings- en onderzoeksplicht kan dit een opmerkelijke uitspraak genoemd worden. In hoger beroep heeft het gerechtshof te Den Haag deze ‘kritische grondhouding’ – lijn van de rechtbank niet gevolgd en heeft het hof vastgesteld dat de (ex-)franchisenemer wel degelijk heeft gedwaald. Het volledige arrest van deze kwestie (ECLI:NL:GHDHA:2015:1707) is hier te lezen.

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland zich echter ook gewaagd aan de ‘kritische grondhouding’ (ECLI:NL:RBNHO:2015:8949 – lees het vonnis hier). Kennelijk was er sprake van uitlatingen van de zijde van de franchisegever in de precontractuele fase in de trant van “Wil jij minimaal € 1.000,- extra omzet per week?” en “Wil jij € 60.000,- extra omzet minimaal per jaar erbij?”. Volgens de rechtbank was er geen sprake van een prognose, enkel wervende teksten, en had de franchisenemer een kritische houding moeten aannemen: “Als uitgangspunt heeft te gelden dat van [franchisenemer] als toekomstig franchisenemer een kritische houding verwacht mocht worden ten aanzien van door [franchisegever] als franchisegever verstrekte informatie omtrent toekomstige omzetten.”

Kortom, is er sprake van enkel wervende teksten dan mag een ‘kritische grondhouding’ verwacht worden. Is er echter sprake van een exploitatie prognose, dan zal dit niet snel het geval zijn. De juiste vragen blijven stellen als (kandidaat-)franchisenemer blijft dan ook de meest veilige weg om te bewandelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, m.dewijs@declercq.com

Ook interessant?