Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

De Clercq Advocaten Notarissen ook dit jaar aanwezig op OR Live!

24 september 2015 - 2 minuten leestijd

De Clercq Advocaten Notarissen is woensdag 14 en donderdag 15 oktober a.s. met een stand aanwezig op OR Live. OR Live is het grootste vakevent op het gebied van de medezeggenschap in Nederland. OR Live is bedoeld voor actieve medezeggenschappers zoals OR- leden, MR-leden en ambtelijk secretarissen. Bent u directeur en overlegpartner van de OR, dan is het interessant u ook op dit event te oriënteren.

Ook De Clercq vindt u hier. Er zijn ook speciale OR-workshops over alle (beleids)thema’s waar actieve medezeggenschappers in hun OR-werk mee te maken hebben. Op woensdag 14 en donderdag 15 oktober vinden deze workshops gedurende de gehele dag plaats. Wij verzorgen gedurende de beurs de volgende workshops:

OR & Reorganisaties
Ondertitel: De rol van de OR in adviestrajecten onder de Wet Werk en Zekerheid
Spreker: Renate Vink
Datum: wo 14 oktober
Tijd: 13.30 – 13.55 uur

Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid van kracht! Ook de ondernemingsraad krijgt daarmee te maken. Het ontslagrecht is ingrijpend gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor onder meer adviestrajecten bij reorganisaties en herstructureringen. Denk aan de inhoud van een sociaal plan; de totstandkoming van een ontslagcao of de invulling van de flexibele schil. Welke wijzigingen zijn voor de ondernemingsraad belangrijk en waar liggen (nieuwe) kansen? Dat zal in deze workshop op een rij worden gezet!  

OR & Inhuren extern deskundigen
Ondertitel: OR hoed u voor bescheidenheid!
Spreker: Henriëtte van Baalen
Datum: wo 14 oktober
Tijd: 11.45 – 12.00 uur

Ondernemingsraden zijn vaak terughoudend om extern deskundigen in te huren. Dit terwijl bestuurders zich vaak wel door, kostbare, deskundigen laten adviseren. Zo vragen OR-ren zich af of de onderneming deze lasten wel kan dragen als er bijvoorbeeld al gereorganiseerd moet worden. Wordt door de inhuur van een extern deskundige de relaties met de bestuurder niet op scherp gezet? En is het verstandig hiervoor een budget af te spreken en hoe doe je dat?

Outsourcing en de rol van de OR
Ondertitel: OR wees alert!
Spreker: Montse Rodríguez Escudero
Datum: do 15 oktober
Tijd: 14.15 – 14.40 uur

Tegenwoordig worden activiteiten steeds vaker uitbesteed. Denk daarbij aan het uitbesteden van de catering, ICT, schoonmaakwerkzaamheden, receptiewerkzaamheden etc. Outsourcing kan dikwijls worden gekwalificeerd als overgang van onderneming. Wanneer is sprake van een overgang van onderneming? Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers? Moet bij outsourcing door de ondernemer advies worden gevraagd aan de OR? Wat kan de verdere betrokkenheid van de OR bij outsourcing zijn? Deze vragen komen aan bod in deze workshop.

Help, de pensioenregeling verandert, wat nu?
Ondertitel: De rol van de OR
Spreker: Ernst van Win
Datum: do 15 oktober
Tijd: 13.15 – 13.40 uur

Pensioen is na het salaris de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Er gebeurt veel in pensioenland, maar mag de bestuurder zomaar de pensioenregeling wijzigen? Belangrijke factoren zijn bijvoorbeeld of er een cao is en of het pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar of (bedrijfstak)pensioenfonds. Wat is de rol van de vakbond en de individuele werknemer daarbij? Welke rechten heeft de OR als het om pensioen gaat? En hoe kan de OR toch invloed uitoefenen als hij geen instemmingsrecht heeft?

Klik hier voor het complete workshopprogramma.

partnerbutton orlive

Ook interessant?