Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

Franchisegever ontslaat werknemer op staande voet wegens te veel augurken

17 september 2015 - 2 minuten leestijd

korremans2Een werkgever van personeel in loondienst van een food franchiseformule (ongeacht of de werkgever een franchisenemer of franchisegever betreft) moet erop kunnen vertrouwen dat zijn werknemers het door hen te bereiden voedsel volledig formule-conform bereiden.

Gebeurt dat immers niet, dan kan het kwaliteitsniveau in het gedrang komen en daarmee het imago van de franchiseformule beschadigen. Interessant in dat kader is een recente zaak bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba (zie: ECLI:NL:OGEAA:2015:206).

In die kwestie was sprake van een werknemer die als maaltijdbereider werkte op een eigen vestiging van Burger King. Toen een klant aan deze werknemer vroeg om extra augurken op zijn hamburger, kreeg de klant per abuis bacon. Toen de klant nogmaals vroeg om de extra augurken, kreeg de klant zijn hamburger terug met tientallen augurken in plaats van de gebruikelijke vier extra stukjes. De klant plaatste een foto van de hamburger op Facebook en beklaagde zich over Burger King.

Burger King heeft om die reden de werknemer op staande voet ontslagen.‘Onterecht’, volgens de werknemer. ‘Terecht’, meent echter het Gerecht. Het professioneel bereiden van voedsel of maaltijden voor derden is volgens het Gerecht in meerdere opzichten een serieuze aangelegenheid en verantwoordelijkheid waarmee niet valt te spotten. Door op het broodje hamburger zo ongeveer een hele pot augurken te stoppen, heeft de werknemer niet alleen blijk gegeven volstrekt ongeschikt te zijn als professioneel bereider van voedsel of maaltijden, maar heeft zij volgens het Gerecht Burger King ook op ontoelaatbare wijze in een kwaad en schadelijk daglicht gesteld.

Uit het (summiere) vonnis blijkt niet in hoeverre Burger King zich had beroepen op eventuele imagoschade van haar formule om haar ontslag op staande voet kracht bij te zetten, hoewel het bericht op Facebook haar wel dat handvat gaf. Daardoor blijft ook ongewis in hoeverre de rechter in dit geval de belangen van de formule (als geheel) heeft meegenomen in haar beslissing.

Hoe dan ook; kwaliteitsbewaking en bescherming van de goede naam van de formule blijven door dergelijke incidenten een agendapunt voor zowel franchisegevers als franchisenemers. Het is daarom opvallend dat er bij franchiseformules soms nog gebruik gemaakt wordt van standaard arbeidsovereenkomsten. Het gebruik van op-maat-gemaakte arbeidsovereenkomsten, die bijvoorbeeld verwijzen naar de specifieke in acht te nemen kwaliteitseisen van de betreffende formule, kunnen de werkgever net iets meer zekerheid geven in bovengenoemde situaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]

Ook interessant?