Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

Franchisegever mag niet (te) hoge inkoopprijzen bij franchisenemers opleggen

16 september 2015 - 2 minuten leestijd

Uit het algemene contractenrecht vloeit voort dat partijen redelijkheid en billijkheid jegens elkaar moeten betrachten als zij met elkaar zaken doen. Doen partijen zaken op basis van een franchiseovereenkomst, dan zullen de franchisegever en franchisenemer dus de nodige redelijkheid en billijkheid in acht moeten nemen.

Eén onderwerp waarbij de redelijkheid en billijkheid een grote rol speelt, is in het geval dat de franchisenemers contractueel verplicht zijn om hun assortiment enkel (of voornamelijk) in te kopen bij de franchisegever. In dergelijke gevallen mag van de franchisegever verwacht worden dat zij de belangen van haar franchisenemers strak in het vizier houdt en onder meer redelijke inkoopprijzen oplegt. Gezien de aard en functie van een franchise formule, waaronder schaalvergroting, dient een franchisegever in ieder geval te bewerkstelligen dat een franchisenemer goedkoper bij haar kan inkopen dan wanneer deze franchisenemer zelf rechtstreeks de markt zou betreden. En als de franchisegever zich van opslagen bedient, dan dienen deze redelijk en transparant te zijn.

In een recente zaak bij de rechtbank Noord-Nederland (zie: ECLI:NL:RBNNE:2015:4271) was ook sprake van verplichte inkoop bij de franchisegever. Enkele franchisenemers klaagden over de inkoopprijzen die zij kregen opgelegd van de franchisegever. Kennelijk konden zij de betreffende goederen elders goedkoper inkopen. Daarbij was in de betreffende franchiseovereenkomsten uitdrukkelijk opgenomen dat de goederen tegen “marktconforme prijzen” door de franchisegever geleverd dienden te worden.

De franchisenemers hebben in de visie van de rechtbank echter niet (voldoende) bewezen en onderbouwd dat de door de franchisegever geleverde spullen niet marktconform geprijsd waren. De vorderingen zijn dan ook afgewezen. Wat daar ook van zij; een franchisegever doet er altijd verstandig aan om redelijke en transparante inkoopprijzen op te leggen aan haar franchisenemers om voornoemde discussies te kunnen voorkomen. Kunnen de franchisenemers er niet op vertrouwen dat zij een redelijke inkoopprijs betalen, dan zal dat op termijn altijd tot wrijving en conflicten leiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]

Ook interessant?