Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Rechtsbescherming bij aanbestedingen

30 juni 2015 - < 1 minuten leestijd

mvb2012-01-31-3068In het laatste nummer van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht is een artikel opgenomen van Menno de Wijs en Per van der Kooi. Zij beschrijven daarin de mogelijkheid dat een overeenkomst wordt vernietigd indien de opdracht is gegund zonder verplichte voorafgaande aanbesteding of indien de opdracht is gegund terwijl de zogenoemde stand still-termijn (ook bekend als de Alcatel-termijn) niet in acht is genomen.

Voor dit artikel zijn alle Nederlandse uitspraken sinds de invoering van de rechtsbeschermingsrichtlijn, waarin vernietiging van de overeenkomst werd gevorderd, onderzocht.

In het artikel wordt onder meer aandacht besteed aan het tijdig instellen van de vordering tot vernietiging, aan de vraag welke overeenkomsten kunnen worden vernietigd en de vraag of in kort geding kan worden vooruitgelopen op de bodemprocedure waarin vernietiging wordt gevorderd. Ook wordt vooruitgeblikt op de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen die in april 2016 in de Nederlandse wetgeving moeten zijn geïmplementeerd.

Dit artikel zal, vanwege auteursrechtelijke afspraken, in augustus integraal op deze website worden gepubliceerd. Indien u dit artikel voor die tijd wilt lezen of vragen heeft over dit (of een ander aanbestedingsrechtelijk) onderwerp, kunt u contact opnemen met Menno of Per.

Ook interessant?