Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Keurmerk vergeten te overleggen. Is dit gebrek herstelbaar?

6 augustus 2011 - < 1 minuten leestijd

Gisteren heeft de Rechtbank ’s-Gravenhage haar vonnis gepubliceerd met betrekking tot een door de gemeente Zoetermeer uitgeschreven aanbesteding voor het vervoer van leerlingen. Een van de verliezende inschrijvers, Connexxion, had een kort geding aangespannen omdat zij meende dat aan haar inschrijving te weinig punten waren toegekend.

Een van de onderdelen waarmee punten konden worden verdiend, was de beschikking over een TX-keurmerk. Connexxion had aangegeven dat zij over dit keurmerk beschikte, maar was vergeten om, zoals in het aanbestedingsdocument was aangegeven, een kopie van het keurmerk bij de inschrijving bij te voegen. De gemeente wist uit ervaring dat Connexxion over dit keurmerk beschikte, maar gaf Connexxion op dit onderdeel niettemin de minimale score.

De voorzieningenrechter oordeelde dat de gemeente juist heeft gehandeld. Een inschrijver moet weliswaar in de gelegenheid moet worden gesteld om (kleine) gebreken te

herstellen, maar dat is in beginsel slechts zo in die gevallen waarin het ontstaan van het gebrek te wijten is aan omstandigheden die in de risicosfeer van de aanbestedende dienst liggen, bijvoorbeeld doordat de door de aanbestedende dienst vervaardigde aanbestedingsdocumenten onduidelijk dan wel voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Daar was in deze zaak geen sprake van, aldus de voorzieningenrechter.

Dat de gemeente uit ervaring wist dat Connexxion over het certificaat beschikte leidt niet tot een andere oordeel. Wanneer de gemeente immers op basis van haar eigen ervaring met Connexxion herstel had toegestaan of toch het maximale aantal punten had toegekend, zou dat strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel en ook afbreuk doen aan het transparantiebeginsel.

Indien u vragen heeft op het terrein van het aanbestedingsrecht: Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht

Ook interessant?