Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Websitehouder aansprakelijk voor reacties onder artikel?

18 juni 2015 - 2 minuten leestijd

Op de website van de MKB Servicedesk is een artikel geplaatst van één van de IE/IT/Privacy-advocaten van de Clercq. In het artikel wordt ingegaan in op de vraag of een websitehouder aansprakelijk is voor onrechtmatige reacties onder een artikel.

Het komt regelmatig voor dat een anonieme internetgebruiker zijn frustraties uit door het ongevraagd plaatsen van scheldpartijen, seksistische of racistische reacties, of afbeeldingen die inbreuk maken op iemands recht. Onder meer webshops worden regelmatig geconfronteerd met dergelijke ongewenste input. Al geruime tijd wordt gediscussieerd over de vraag of een websitehouder aansprakelijk is als een derde partij onrechtmatige reacties plaatst. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft uitspraak gedaan over dit onderwerp.

De andere kant opkijken
Uit artikel 6:196c BW volgt heel kort gezegd dat een websitehouder niet aansprakelijk is als hij “niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter […] dan wel zodra hij dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, prompt de informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt.” ‘De andere kant opkijken’ lijkt het devies, waarbij de websitehouder pas in actie hoeft te komen als hij gewezen wordt op onrechtmatige reacties.

Of toch maar streng zijn?
Los van het feit dat weinig websitehouders blij zijn met allerlei beledigende, seksistische of racistische reacties, blijkt ‘de andere kant opkijken’ toch de oplossing niet te zijn. Hoewel de Europese wetgever destijds duidelijk heeft gemaakt dat er “geen algemene verplichting” bestaat om reacties van derden te controleren, is in verschillende uitspraken bepaald dat websitehouders aansprakelijk zijn, omdat te weinig controle was uitgeoefend. Dus dan toch maar wel steeds alle reacties controleren?

Catch 22
Helaas bevat art. 6:196c BW een ingewikkelde regeling, waarbij verschillende rollen worden onderscheiden. De bottom-line is dat alleen de ‘passieve’ partij een beroep kan doen op art. 6:196c BW. Een partij die zich actief bezighoudt met de inhoud van de communicatie, wordt dan ook niet beschermd door dit artikel. Dus enerzijds verplicht art. 6:196c BW tot actief toezicht, maar anderzijds mag er geen proactieve bemoeienis zijn…

Bovendien, hoe bepaalt een websitehouder of een bepaalde reactie onrechtmatig is? Natuurlijk, soms zal dit volstrekt helder zijn. Maar hoe weet een websitehouder of een in een reactie geplaatste afbeelding inbreuk maakt op het auteursrecht van een ander? ‘Bij twijfel verwijderen’ is ook geen goede optie. Los van het feit dat dit niet bevorderlijk is voor de vrijheid van meningsuiting, kan dit ook tot vervelende claims lijden.

EHRM
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft een interessant – maar voor de websitehouder negatief – vonnis gewezen. Kort gezegd accordeerde het EHRM een vonnis waarin een nieuwswebsite uit Estland aansprakelijk werd gehouden voor beledigende reacties geplaatst door anonieme bezoekers. Dit ondanks het feit dat de website reacties verwijderde zodra ze gewezen werden op het onrechtmatige karakter hiervan. Volgens het EHRM is dit niet genoeg: (vooral bij gevoelige onderwerpen) moet proactief gecontroleerd en verwijderd worden.

En nu praktisch…
Tenslotte enkele praktische tips naar aanleiding van deze jurisprudentie:

  • Plaats duidelijke ‘huisregels’ en gebruiksvoorwaarden op de website.
  • Zorg dat bezoekers onrechtmatige reacties op eenvoudige wijze kunnen melden bij de websitebeheerder.
  • Zorg dat onrechtmatige berichten (ook tijdens een vakantie!) zo snel als mogelijk worden verwijderd.
  • Controleer reacties ook proactief, vooral als er een redelijke kans is op ongewenste reacties.

Voor vragen naar aanleiding van deze blog, kunt u contact opnemen met Natascha van Duuren (advocaat IE/IT/Privacy).

Ook interessant?