Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Het vennootschapsbelang prevaleert boven de nakoming van een aandeelhoudersovereenkomst

30 januari 2015 - < 1 minuten leestijd

Het Hof Amsterdam 13 januari 2015 heeft het beroep op een ontslagregeling in een aandeelhoudersovereenkomst verworpen ten behoeve van het vennootschapsbelang. De ontslagregeling die in de aandeelhoudersovereenkomst is opgenomen luidt als volgt: ’’Een besluit tot ontslag van een Bestuurder zal door de AVA uitsluitend kunnen worden genomen met unanimiteit van de stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.’’

Hoewel de voorzieningenrechter het verbood om de bestuurder en tevens aandeelhouder te ontslaan, oordeelde het Hof dat deze bestuurder wel degelijk mag worden ontslagen. De derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid zoals omschreven in artikel 2:8 lid 2 BW maakt het mogelijk om deze ontslagregeling terzijde te schuiven ten behoeve van het vennootschapsbelang. Wat er moet worden verstaan onder het belang van de vennootschap, kan volgens het Hof worden afgeleid uit de gedachte achter artikel 2:244 BW. Er moet worden voorkomen dat de vennootschap in een impasse terecht komt als gevolg van ‘‘het handhaven van een bestuurder tegen de wens van aandeelhouders in die tezamen meer dan twee derden van de uitgebrachte stemmen en meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.’’

In deze zaak achtten alle andere aandeelhouders, die tezamen 75% van het kapitaal vertegenwoordigen, het ontslag van de bestuurder wenselijk. Hierbij moet worden opgemerkt dat drie van de vier aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn. Dit leidt volgens het Hof tot een duurzame ontwrichting van de verhoudingen binnen het bestuur met een slechte behartiging van de vennootschappelijke belangen tot gevolg. Aldus vernietigde het Gerechtshof het vonnis van de voorzieningenrechter en oordeelde het dat de bestuurder mag worden ontslagen.

Ook interessant?