Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting geldt voor verkrijging van woningen

21 juli 2011 - < 1 minuten leestijd

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten het tarief overdrachtsbelasting bij verkrijging van woningen op of na 15 juni 2011 tijdelijk te verlagen tot 2%.

Het gaat hierbij uitsluitend om de verkrijging van woningen of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. Onder woningen wordt verstaan: zaken die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door particulieren. Het maakt geen verschil of de verkrijger de woning zelf gaat bewonen of dat de verkrijger de woning verhuurt aan een particulier.

Het gaat dus om de verkrijging van een woning. Niet van belang is wie de woning verkrijgt. Dit kan dus een B.V of andere rechtspersoon zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woningcorporaties of beleggers.

Als het pand op het moment van overdracht naar zijn aard bestemd is als woning geldt de maatregel: 2% overdrachtsbelasting, ongeacht of de koper het daarna anders gaat gebruiken, gaat slopen of weer doorverkoopt.

De 2% geldt ook voor tweede woningen en recreatiewoningen, mits het woningen betreft die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door particulieren. Ook bedrijfswoningen vallen hier onder.

Niet als woning aan te merken zijn onder andere: bedrijfsgebouwen, afzonderlijke garageboxen, hotels/pensions, asielzoekerscentra, verpleeg- of ziekenhuizen en zorginstellingen, internaten, gronden bestemd voor woningbouw.

Janbert Heemstra (notaris) en Debby van der Kleij (kandidaat-notaris).

Ook interessant?