Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

Franchisegever dient marktconforme prijzen te voeren

4 december 2014 - 2 minuten leestijd

Een franchisegever kan er voor kiezen om haar franchisenemers een (zeer) groot deel van het assortiment verplicht te laten inkopen bij haarzelf of bij een door haar aangewezen derde. Dit wordt een inkoopverplichting genoemd en is met name bedoeld om de uniformiteit en kwaliteit van de formule te kunnen waarborgen.

Zoals in een eerder artikel (lees hier) reeds is opgemerkt, kan in dat kader soms zelfs een inkoopverplichting van meer dan 80% worden opgelegd door de franchisegever. Aldus de voorzieningenrechter van Rotterdam dient de franchisegever daarbij wel rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de franchisenemers bij een marktconforme prijsstelling (lees het betreffende vonnis hier). Kortom, een inkoopverplichting schept niet alleen verplichtingen voor de franchisenemers, maar (indirect) ook voor de franchisegever om een marktconforme prijsstelling te hanteren uit hoofde van redelijkheid en billijkheid.

In een kwestie die bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland aan de orde kwam (lees het vonnis hier) kwam de problematiek van een marktconforme prijsstelling zijdelings terug. Te meer omdat partijen in de franchiseovereenkomst uitdrukkelijk hadden afgesproken dat het uitgangspunt van de inkoopverplichting was dat “elke (aangewezen) leverancier levert tegen marktconforme prijzen”. Daar was volgens de franchisenemers echter geen sprake van. Hoewel in een afzonderlijke gerechtelijke procedure zal moeten worden uitgemaakt in hoeverre de franchisenemers terecht ageren tegen de door de franchisegever opgelegde inkoopprijzen, merkte de voorzieningenrechter in deze kwestie voorshands wel op dat hij de vordering kennelijk ook niet volledig zonder grondslag vond. Het wachten is dus op de uitspraak van die andere kwestie.

Door de economische crisis zullen franchisenemers eerder de inkoopprijzen van de formule tegen het licht houden en deze beoordelen op marktconformiteit. Dat dat tot iets kan leiden, blijkt uit voorgaande zaken. Een franchisegever doet er dan ook verstandig aan om steeds weer haar eigen distributiekanaal te vergelijken met de rest van de markt. Te meer als die verplichting contractueel is opgenomen in de franchiseovereenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, m.dewijs@declercq.com

Ook interessant?