Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

Schadevergoeding door voortijdige beëindiging franchiseovereenkomst

13 oktober 2014 - 2 minuten leestijd

Het voortijdig beëindigen van een franchiseovereenkomst op onjuiste gronden kan grote gevolgen hebben voor de partij die de overeenkomst ten onrechte beëindigt. Deze partij (de schuldenaar) kan dan schadeplichtig worden jegens de andere partij (de schuldeiser) en gehouden zijn om diens geleden schade te vergoeden. De omvang van de schade kan in dat geval bepaald worden door twee situaties met elkaar te vergelijken, te weten de situatie waarin de schuldeiser zich daadwerkelijk bevindt en de (hypothetische) situatie waarin de schuldeiser zich zou hebben bevonden als de schuldenaar de franchiseovereenkomst niet had beëindigd, maar correct was nagekomen.

Het verschil tussen die twee situaties kan aangemerkt worden als schade. Men noemt dit ook wel de vergoeding van het positief contractsbelang.

In een recent vonnis van de rechtbank Gelderland (lees het vonnis hier) kwam een voortijdige beëindiging van een franchiseovereenkomst aan de orde. Een franchisenemer van een franchise formule in keukenmontage en interieurbouw had voortijdig zijn franchiseovereenkomst beëindigd met zijn franchisegever. Als gevolg daarvan stelde de franchisegever schade te hebben geleden, te weten gemiste franchise fee, omdat de samenwerking twee jaar te vroeg was komen te eindigen. In een eerder tussenvonnis was reeds voorshands vast komen te staan dat de franchisenemer de franchiseovereenkomst voortijdig had willen beëindigen, kennelijk op onjuiste gronden.

Aangezien gedurende de procedure een nieuwe franchisenemer de plek van de voormalige franchisenemer had ingenomen, werd de oorspronkelijke vordering van twee jaar gemiste franchise fee aanzienlijk beperkt. Wel bleek de nieuwe franchisenemer minder bekwaam dan de voormalige franchisenemer, zodat er toch een schadepost overbleef. Ook bleek dat de franchisenemer aanzienlijke boetes verschuldigd was vanwege het overtreden van diverse contractuele bepalingen. Deze voortijdige beëindiging heeft dan ook (waarschijnlijk) niet het gewenste resultaat opgeleverd voor de betreffende franchisenemer. Een gedegen vooronderzoek naar de juridische (on)mogelijkheden van een voortijdige beëindiging van een franchiseovereenkomst moet dan ook altijd plaatsvinden, teneinde (financiële) ongelukken te voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]

Ook interessant?