Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

Minister zet in op Nederlandse Gedragscode Franchise en geschillencommissie

25 september 2014 - < 1 minuten leestijd

Onlangs is de Rijksbegroting 2015 voor het Ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Op pagina 15 van deze begroting (lees de begroting hier) is te lezen dat “er een Nederlandse gedragscode franchise met een bijbehorende geschillencommissie” zal komen. Gezien de andere onderwerpen op de betreffende pagina maakt deze zinsnede een licht verdwaalde indruk en gezien de totale omvang van de begroting (272 pagina’s) zou men kunnen denken dat franchising geen serieus aandachtspunt zou vormen voor de minister van EZ.

Dat blijkt echter niet het geval te zijn. De afgelopen periode hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden op instigatie van het Ministerie van EZ met diverse partijen uit de franchise branche waarbij – kortgezegd – de vraag is geponeerd ‘en hoe nu verder met franchise?’. De resultante van deze, en toekomstige bijeenkomsten, zal voor een groot gedeelte bepalen hoe er vanuit de regering invulling zal worden gegeven aan de roep vanuit de franchise branche om franchisenemers op bepaalde vlakken betere bescherming te kunnen bieden.

Een door de minister genoemde Nederlandse Gedragscode Franchise kan een nuttige aanvulling vormen op reeds bestaande wetgeving. Van belang is dan wel dat de regering er meteen op toeziet dat een dergelijke gedragscode ook daadwerkelijk wordt nageleefd en tevens afdwingbaar is. Aan nog een niet-afdwingbare en ineffectieve gedragscode, zoals de ‘Europese Erecode Inzake Franchising’, is immers geen behoefte. Een wettelijke verankering van de door de minister beoogde Gedragscode lijkt dan ook onvermijdelijk te zijn, mede omdat de eveneens door de minister geopperde geschillencommissie waarschijnlijk zal gaan functioneren op basis van vrijwillige deelname door partijen. De tijd zal uiteraard leren voor welke oplossing er uiteindelijk gekozen gaat worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, m.dewijs@declercq.com

Ook interessant?