Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Grensoverschrijdend fuseren

2 februari 2010 - < 1 minuten leestijd

In juli 2008 is ‘de Wet grensoverschrijdende fusies’ (Wgf) in werking getreden. De Wgf beoogt internationale samenwerkingen te bevorderen en internationale herstructureringen te vereenvoudigen. De Europese landen die onder deze regeling vallen zijn de landen van de EER, zijnde de landen van de EU aangevuld met Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Met de invoering van de Wgf is het mogelijk voor BV’s en NV’s te fuseren met kapitaalvennootschappen in andere lidstaten.

Door een juridische fusie verdwijnen een of meer rechtspersonen. De activa, passiva, rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon gaan van rechtswege over op de verkrijgende rechtspersoon, zonder dat hier bijzondere leveringsformaliteiten voor gelden. Dit is meteen het grote voordeel van een juridische fusie boven een aandelenfusie of bedrijfsfusie.

Voor ieder van de fuserende partijen moeten de nationale procedureregels voor juridische fusies worden gevolgd. Omdat deze regels kunnen verschillen, zal een dergelijke fusie altijd dienen te worden begeleid door een notaris.

Als een van de eerste kantoren in Nederland is door ons kantoor een grensoverschrijdende fusie behandeld. Mocht u behoefte hebben aan nader advies, dan is het nuttig te weten dat De Clercq ervaring heeft in dit soort transacties. Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij het notariaat.

Sabine Schroeder, kandidaat-notaris

Ook interessant?