Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Zorgverzekeraars Nederland en Achmea ook in hoger beroep tegen uitspraak aanbestedingsplicht

Per van der Kooi

28 augustus 2014 - < 1 minuut leestijd

mvb2012-01-31-3068

Eerder berichtten wij dat zorgverzekeraar CZ, een private partij, naar het oordeel van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant (niettemin) als publiekrechtelijke instelling moest worden beschouwd en daarom de inkoop van zorg moet aanbesteden. Aan dat oordeel lag -kort gezegd- ten grondslag dat CZ, blijkens haar begroting over 2014, voor iets meer dan 50% door de overheid werd gefinancierd. CZ is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Achmea, die in die procedure geen partij waren, hebben gevorderd dat zij in de procedure in hoger beroep mogen tussenkomen. Daardoor zouden zij partij in de procedure worden, verweer mogen voeren en zelf een tegenvordering mogen instellen. Zij stellen dat hun belangen rechtstreeks zijn betrokken bij het door CZ aanhangig gemaakte hoger beroep. Zij willen duidelijkheid over de vraag of zij nu wel of niet aanbestedingsplichtig zijn en worden al geconfronteerd met kort gedingen om lopende inkoopprocedures in te trekken.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een eigen belang van ZN en Achmea aangenomen en de vordering toegewezen. Het hof stelt vast dat het vonnis van de Voorzieningenrechter afwijkt van de bij de zorgverzekeraars heersende opvatting dat zij niet aanbestedingsplichtig zijn en dat andere zorgverzekeraars inkoopprocedures volgen die vergelijkbaar zijn met die van CZ. Daardoor is onduidelijkheid ontstaan over de vraag op lopende inkoopprocedures mogen worden voortgezet. Naar het oordeel van het hof hebben ZN en Achmea er belang bij dat aan die onduidelijkheid zo veel mogelijk een einde wordt gemaakt.

Wordt vervolgd…

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten aanbestedingsrecht

Ook interessant?