Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Actal: uitvoering van Aanbestedingswet leidt tot onnodige regeldruk

Per van der Kooi

13 augustus 2014 - < 1 minuut leestijd

mvb2012-01-31-3068Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal), dat de regering en de Tweede Kamer adviseert over de gevolgen van (voorgenomen) wetgeving voor de regeldruk, heeft in een brief van 29 juli 2014 aan de minister van Economische Zaken aangegeven dat het bedrijfsleven bij aanbestedingsprocedures onnodige regeldruk ervaart. Dat ligt vooral aan aanbestedende diensten.

De Aanbestedingswet 2012 heeft onder andere tot doel om de regeldruk te verminderen en de toegang van het MKB tot de markt van overheidsopdrachten te vergroten. De wet biedt daartoe ook mogelijkheden maar die wordt, aldus Actal, nog onvoldoende nageleefd om die mogelijkheden ook daadwerkelijk te benutten.

Als voorbeeld wordt genoemd dat aanbestedende diensten nog regelmatig meerdere bewijsstukken vragen, terwijl de bij de Aanbestedingswet behorende Gids Proportionaliteit voorschrijft dat per kerncompetentie slechts één bewijsstuk wordt gevraagd. Een andere klacht betreft de ‘beperkte houdbaarheid’ van bewijsstukken zoals verzekeringspolissen of KvK-uittreksels, waardoor inschrijvende partijen die stukken steeds opnieuw moeten opvragen en indienen, ook als die geen wijzigingen bevatten. Een derde punt: doordat in de aanbesteding gestelde eisen niet altijd duidelijk zijn, worden door inschrijvers veel vragen gesteld. Dat betekent niet alleen een additionele last voor ondernemers maar ook voor de aanbestedende dienst die al die vragen moet beantwoorden.

Actal concludeert dat de regeldruk merkbaar kan afnemen indien de uitvoering van de wet wordt verbeterd, bijvoorbeeld door het verder professionaliseren van het inkoopproces bij overheden. De Aanbestedingswet wordt binnenkort geëvalueerd. Het College adviseert om deze aspecten daarin mee te nemen.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten aanbestedingsrecht

Ook interessant?