Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Duurdere inschrijving wint ondanks kwalitatieve gelijkwaardigheid?

Menno de Wijs

10 juli 2014 - < 1 minuut leestijd

mvb2012-01-31-3068Inkopers zullen in de regel willen voorkomen dat een inschrijver met een (te) lage prijs inschrijft om vervolgens tijdens de uitvoering van de opdracht deze lage prijs ‘goed te maken’ met bijvoorbeeld meerwerk. Inkopers hanteren daarom regelmatig een methodiek waarbij de meeste punten worden toegekend aan de inschrijver die met zijn prijs het dichtst zit bij de gemiddelde prijs van alle inschrijvingen.

Hogere (maar ook lagere) prijzen scoren dan dus minder punten.

De Rechtbank Den Haag heeft zich onlangs uitgesproken in een zaak waarbij werd gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. In die aanbesteding scoorden twee inschrijvers op het gunningscriterium ‘kwaliteit’ (nagenoeg) gelijk. Van deze twee inschrijvers won de inschrijver met de prijs die het dichts bij de gemiddeld aangeboden prijs zat. De verliezende inschrijver had echter een lagere prijs aangeboden.

De aanbesteder stelde zich op het standpunt dat voor hem de ideale inschrijving een aanbieding was waarbij een gemiddelde prijs word geoffreerd en daarvoor de beste kwaliteit wordt geleverd. Een aanbieding onder het gemiddelde prijsniveau geeft de inschrijver een prikkel om te bezuinigen op kwaliteit. Dit rechtvaardigt een lagere score, aldus de aanbesteder.

De rechtbank overwoog echter dat de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) de inschrijving moet zijn die de beste verhouding heeft tussen prijs en kwaliteit. Wanneer inschrijvingen op de overige relevante criteria gelijk zijn, zal de goedkopere inschrijving noodzakelijkerwijs vanuit economisch oogpunt moet worden aangemerkt als voordeliger. De gehanteerde beoordelingssystematiek was volgens de rechter dan ook niet toegestaan. De rechter gaf de aanbestedende dienst de keuze: of de aanbesteding intrekken of heraanbesteden.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten aanbestedingsrecht

Ook interessant?