Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Nieuw ontslagrecht: welke kosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding?

Henriëtte van Baalen

7 juli 2014 - < 1 minuut leestijd

Vanaf 1 juli 2015 kan de werkgever een transitievergoeding verschuldigd zijn als de arbeidsovereenkomst eindigt van een werknemer die langer dan twee jaar in dienst was. Als de werkgever kosten heeft gemaakt om de werknemer breder inzetbaar te maken voor de arbeidsmarkt, mag hij die kosten in mindering brengen op de transitievergoeding.

Ditzelfde geldt voor kosten die gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de werkloosheidsduur. Het is nog niet precies duidelijk welke kosten wel en welke kosten niet mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Maar langzaam worden de contouren zichtbaar.

Minister Asscher heeft aan de Tweede Kamer een ontwerpbesluit toegezonden waarin verwerkt is welke kosten in mindering mogen worden gebracht. Het gaat bijvoorbeeld om scholingskosten, outplacementkosten, kosten voor een langere opzegtermijn dan nodig is terwijl de werknemer is vrijgesteld van werkzaamheden, kosten voor een niet-werkgerelateerde (talen)cursus, cursus persoonlijke ontwikkeling of managementcursus terwijl de werknemer geen managementfunctie heeft of krijgt bij zijn werkgever.

Voorwaarden om de kosten in mindering te mogen brengen zijn onder meer:

  1. De werkgever heeft de kosten gemaakt.
  2. De kosten betreffen niet het loon van de werknemer.
  3. De kosten staan in redelijke verhouding tot het doel waartoe deze zijn gemaakt.
  4. De werknemer heeft er schriftelijk mee ingestemd dat de kosten in mindering zullen worden gebracht op de transitievergoeding of er ligt een cao-afspraak aan ten grondslag.
  5. De kosten zijn gemaakt in de laatste vijf jaar van het dienstverband, tenzij de werkgever en de werknemer samen een andere termijn hebben afgesproken.

Minister Asscher zal het ontwerpbesluit na de zomer voor advies aan de Raad van State toezenden. We zullen u via onze website op de hoogte houden.

Karen Helbers, paralegal

Ook interessant?