Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Ontwerp-tracébesluiten A4 en A44 Rijnlandroute ter inzage gelegd

14 mei 2014 - < 1 minuten leestijd

Onlangs heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de ontwerp-tracébesluiten A4 en A44 vastgesteld. De tracébesluiten  voorzien in de benodigde besluitvorming voor de aansluiting van de RijnlandRoute op de A4 en de A44. De ontwerp-tracébesluiten liggen van 9 mei tot en met 19 juni 2014 ter inzage.

Voor iedereen die geconfronteerd wordt met de RijnlandRoute is van belang om te onderzoeken of de tracébesluiten uw belangen raken. De ontwerptracébesluiten zijn via deze Link naar de website van het Centrum Publiekparticipatie van de Rijksoverheid in te zien. Ook de eerder ter inzage gelegde ontwerp-inpassingsplannen kunt u via deze website raadplegen.

Deze stukken kunt u ook inzien en kopiëren bij de gemeentehuizen van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten, Leiden, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude, alsmede bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het provinciehuis in Den Haag.

Mocht u besluiten zienswijzen in te willen dienen: de uiterste datum voor het indienen van zienswijzen is  19 juni 2014.
Uiteraard kunnen wij u bij het indienen van de zienswijzen bijstaan of u nader adviseren over uw positie bij de besluitvorming over de RijnlandRoute.

Fadjar Schouten-Korwa

Heeft u vragen over bovenstaand artikel? Neem gerust contact op met ons Team Vastgoed, Overheid & Notariaat

Ook interessant?