Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Aanbestedingen

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd

Per van der Kooi

2 april 2014 - < 1 minuten leestijd

mvb2012-01-31-3068Op 28 maart jl. zijn de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. 20 dagen daarna treden de richtlijnen in werking, vanaf die dag hebben de lidstaten 2 jaar om de richtlijnen in hun nationale wetgeving te implementeren.

De richtlijnen, voor klassieke overheidsopdrachten, voor concessieovereenkomsten en voor opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, zijn eerder dit jaar al goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers.

In het oog springende wijzigingen ten opzichte van de bestaande, uit 1994 daterende richtlijnen, zijn:

  • het onderscheid tussen zogenaamde 2A- (waarvoor de volledige richtlijnen gelden) en 2B-diensten (vooral nationaal uitgevoerde diensten waarvoor een beperkt regime geldt) vervalt;
  • er komt een lichter aanbestedingsregime voor decentrale overheden.

Met de nieuwe richtlijnen wordt beoogd het MKB gemakkelijker toegang te geven tot de markt van overheidsopdrachten. Ook wordt meer flexibiliteit in de procedures ingebouwd en is een nieuwe procedure ontworpen, waarin aanbieders met innovatieve oplossingen voor specifieke problemen kunnen komen.

Via deze website zullen wij u zowel over het wetgevingstraject als de inhoudelijke wijzigingen op de hoogte houden.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten aanbestedingsrecht

Ook interessant?