Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Eindelijk duidelijkheid Cookie-wetgeving?

Teun Pouw

31 maart 2014 - 2 minuten leestijd

Vrijwel alle (commerciële) websites maken gebruik van “cookies”. Cookies zijn er in vele verschijningen en ze worden gebruikt voor allerhande doelen. Zo zijn er zijn cookies die (slechts) worden gebruikt om bezoekersaantallen bij te houden van de betreffende website. Dit worden wel zogenaamde analytische cookies genoemd.

Deze behoeven weinig tot geen gevolgen te hebben voor de privacy van de websitebezoeker. Dit wordt echter al anders wanneer de betreffende cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Er wordt dan wel gesproken over zogenaamde “tracking cookies”.

Op basis van de huidige wetgeving is reeds getracht de privacy te waarborgen door websites te verplichten toestemming te vragen aan de websitebezoeker voor het gebruik van cookies. Er is echter volop onduidelijkheid voor welke cookies en op welke wijze aan deze verplichting dient te worden voldaan. Iedere website (inclusief die van de overheid) geeft thans op eigen wijze invulling aan deze verplichting. Naast deze ongewenste onduidelijkheid heeft de huidige regelgeving ook (onnodige) overlast meegebracht voor het gebruik van internet.

Het kabinet wenst aan voornoemde bezwaren een einde te maken. Vrijdag 28 maart 2014 is hiertoe een wetsvoorstel ingediend dat duidelijkheid moet scheppen voor wat betreft de regelgeving op het gebied van cookies en welke bovendien het gebruiksgemak van internet moet waarborgen. De cookiewet wordt zo aangepast dat er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Het gaat dan met name om cookies die de werking van websites verbeteren: de analytische cookies.

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend.Om met zijn woorden te spreken:
“Het beschermen van de privacy van internetters is belangrijk. Tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat deze bescherming niet doorslaat. Burgers moeten ook kunnen profiteren van het gemak van het gebruik van internet.”

Door de versoepeling worden websitebezoekers alleen om toestemming gevraagd als dit ook echt in het belang is van de privacybescherming. Voor cookies die het surfgedrag van websitebezoekers volgen verandert er niets. Hiervoor moet nog steeds vooraf toestemming worden gegeven.
Het wetsvoorstel werd reeds in 2013 aangekondigd. Naar verwachting kan het wetsvoorstel dit jaar nog in werking treden.

Teun Pouw, advocaat IE-/ICT-recht

Ook interessant?