Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

OR grotere invloed op beloningsbeleid

Renate Vink-Dijkstra

26 maart 2014 - < 1 minuten leestijd

Ondanks de economische crisis zijn de salarissen van topbestuurders in de marktsector de afgelopen jaren flink gestegen. Hoewel het kabinet hierover geen zeggenschap heeft, vindt het kabinet het wel belangrijk dit te signaleren. Het kabinet wenst excessieve topbeloningen, die niet in verhouding staan tot de rest van het loongebouw, tegen te gaan.

Minister Asscher heeft bij brief van 7 maart jl. laten weten  dit te willen bereiken door de medezeggenschap op dit punt te versterken.

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is al een informatierecht voor de OR opgenomen over de hoogte en inhoud van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep werknemers. Dit informatierecht geldt ook voor het totale inkomen van het bestuur van een onderneming.  Minister Asscher wil de rol van de OR vergroten door in de WOR een jaarlijkse overlegverplichting op te nemen over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming, inclusief de beloningen van het bestuur. Daarnaast zal aan de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap worden verzocht voorlichting te geven aan ondernemingsraden over de mogelijkheden die ondernemingsraden (al) hebben om invloed uit te kunnen oefenen op het beloningsbeleid van de onderneming.

Bestaan er bij u vragen over het beloningsbeleid en de beloningsverhoudingen of wilt u als OR-lid weten hoe u hierop invloed kunt uitoefenen? Het WOR-team helpt u graag verder!

Renate Vink-Dijkstra, advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschapsrecht

Ook interessant?