Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Thuiskopieheffing ook op audio- en videospelers

Natascha van Duuren

17 maart 2014 - < 1 minuten leestijd

Zoals u wellicht bekend mag iedereen voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. Dit betekent dat het bijvoorbeeld is toegestaan beschermde werken (muziek, films, etc.) op te nemen op cd’s, dvd’s en digitale audio- en videospelers. Het is ook toegestaan deze werken vervolgens vanaf die “dragers” te beluisteren of te bekijken.

Uit de Auteursrechtrichtlijn vloeit voort dat de auteursrechthebbenden van deze werken wel een “billijke vergoeding” voor dit gebruik dienen te ontvangen. Deze billijke vergoeding dient compensatie te bieden voor de inkomsten die de auteursrechthebbenden mislopen doordat hun werk gekopieerd wordt.

Stichting de Thuiskopie ontvangt daartoe de heffing die aan fabrikanten van “dragers” wordt opgelegd. Deze heffing wordt door fabrikanten in de koopprijs verwerkt. Stichting De Thuiskopie verdeelt de thuiskopievergoedingen vervolgens via de verdelingsorganisaties onder de auteursrechthebbenden.

De Hoge Raad heeft in een recent arrest van 7 maart jl. geoordeeld dat de heffing niet alleen van toepassing is op cd’s en dvd’s, maar ook op digitale audio- en videospelers. Dit arrest werd gewezen in een procedure tegen de Staat aangespannen door Norma, de belangenbehartiger voor uitvoerend kunstenaars. De reden dat Norma een procedure heeft aangespannen is dat het gebruik van digitale audio- en videospelers de laatste jaren flink is toegenomen, terwijl het gebruik van cd’s en dvd’s is afgenomen. De Staat zou dan ook onrechtmatig handelen door de heffing niet van toepassing te laten zijn op audio- en videospelers.

Door dit arrest is de eerdere uitspraak van het hof bevestigd, zodat fabrikanten ook over audio- en videospelers een thuiskopieervergoeding af zullen moeten dragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natascha van Duuren, advocaat en partner IE-ICT-recht.

Ook interessant?