Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Versterking positie OR bij besluiten over pensioenregelingen

Henriëtte van Baalen

15 maart 2014 - < 1 minuut leestijd

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met een adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad (SER) over het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voorgesteld om het onderscheid bij het type pensioenuitvoerder te laten vervallen en de ondernemingsraad een algemeen instemmingsrecht te geven. Dit zal betekenen dat een werkgever in de toekomst altijd instemming van de ondernemingsraad nodig heeft voor elk besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling.

Of een ondernemingsraad onder de huidige stand van zaken een instemmingsrecht heeft bij het wijzigen van een pensioenregeling hangt af van het type pensioenuitvoerder: verzekeraar, premiepensioeninstelling, ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds. Bij besluiten die voortvloeien uit een CAO of een arbeidsvoorwaardenregeling van een publiekrechtelijk orgaan heeft de ondernemingsraad geen instemmingsrecht.

Wij houden u op de hoogte van de laatste stand van zaken over dit wetsvoorstel en helpen u graag verder.

Eveline Buyink, advocaat medezeggenschapsrecht en pensioenrecht

Ook interessant?