Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Symposium E-revalidatie: blik op de toekomst

10 maart 2014 - < 1 minuten leestijd

In het kader van de Brain Awareness Week wordt op dinsdag 11 maart 2014 het symposium ‘E-revalidatie: blik op de toekomst’ georganiseerd. Natascha van Duuren en Willem Balfoort van De Clercq bezoeken deze bijeenkomst in het kader van hun nauwe betrokkenheid bij ICT4Handicap.

ICT4handicap wil bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van het leven van mensen met een beperking door als normaal beschouwde verworvenheden als gebruik van internet toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Voorts bijdragen in de vorm van bijdragen in de verbetering van het zorgproces en hulpmiddelen, zoals online beeldconsult en Serious Gaming.

Tijdens het symposium ‘E-revalidatie: blik op de toekomst’ zijn er lezingen van o.a. Bert Mulder (lector Informatie, Technologie en Samenleving van De Haagse Hogeschool) en Pieter Anthonio , tevens consultant en interim-manager GGZ, ex-bestuurder en mede-oprichter van o.a. patiëntenorganisaties, waaronde ICT4Hanidcap.

In de middag is er een doorlopende markt met demo’s en korte presentaties over telemedicine, apps, gamen en robotica. En aan het einde van de dag wordt voor de eerste keer de ‘E-revalidatieprijs’ uitgereikt door het Revalidatiefonds aan een organisatie met een goed idee ommet e-/ict-toepassingen te bevorderen dat mensen met een beperking zelf vorm en inhoud kunnen geven aan hun leven.

Ook interessant?