Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Huisarts gebruikt sociale huurwoning in strijd met de bestemming. Verhuurder vordert schadevergoeding van huurder

27 februari 2014 - < 1 minuten leestijd

Huurder (huisarts) huurt van verhuurder een tweekamerwoning. In maart 2011 heeft verhuurder een bordje met “Cambridge Medical” geconstateerd. Hierop heeft verhuurder de huurder bericht dat huurder de woning in strijd met de huurovereenkomst gebruikt door de woning als dokterspraktijk te gebruiken in plaats van de woning daadwerkelijk te bewonen. De huurder is gesommeerd de huur op te zeggen. De huurder heeft hierna de huur tegen juli 2011 opgezegd.

Verhuurder vordert vervolgens schadevergoeding bestaande uit het verschil tussen de huurprijs voor kantoorruimte/praktijkruimte en het door huurder betaalde huurbedrag (voor woonruimte). De kantonrechter heeft deze vordering afgewezen. Volgens de kantonrechter is niet komen vast te staan dat huurder het gehuurde structureel als kantoorruimte/praktijkruimte gebruikte.

Volgens het hof heeft verhuurder voldoende aangetoond dat huurder het gehuurde structureel als praktijkruimte heeft gebruikt. Niets leek er op dat huurder het gehuurde gebruikte als woning. Huurder is door het hof in de gelegenheid gesteld om tegenbewijs te leveren van dit standpunt. Slaagt huurder hier niet in, dan heeft hij wanprestatie gepleegd door het gehuurde niet te gebruiken conform de gegeven bestemming. Dit doorkruist het belang van verhuurder, namelijk sociale huurwoningen ter beschikking stellen aan minder draagkrachtige huurders. De schade wordt in die situatie begroot op het financieel voordeel dat huurder als gevolg van zijn wanprestatie heeft genoten. Wordt vervolgd…

Let dus op dat een huurder de woning huurt conform de overeengekomen bestemming. Is dit niet het geval, dan heeft de verhuurder – onder bepaalde omstandigheden – recht op schadevergoeding. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met een van onze specialisten van het team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Ook interessant?