Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Nieuw ontslagrecht: wordt de aangescherpte regeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten later ingevoerd?

Henriëtte van Baalen

12 februari 2014 - < 1 minuten leestijd

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Een belangrijk onderwerp in deze wet is de wijziging van de ketenregeling, waardoor werknemers eerder recht krijgen op een vast contract (na twee jaar, in plaats van drie jaar). De regering heeft voorgesteld de wijziging in de ketenregeling in te laten gaan op 1 juli a.s.

In de Tweede Kamer is veel scepsis over het effect dat de wijziging zal hebben. Krijgen werknemers na twee jaar inderdaad een vast contract of besluiten werkgevers na twee jaar het contract niet te verlengen en staan werknemers na twee jaar op straat in plaats van na drie jaar? Verder is er weerstand tegen het snel invoeren van de wijziging. Verschillende fracties vinden het beter de wijziging in te voeren als ook andere onderdelen in het ontslagrecht wijzigen (zie ook het artikel “Wetsvoorstel Werk en Zekerheid“). VVD, D66 en ChristenUnie hebben gezamenlijk een amendement ingediend om de ingangsdatum met een jaar te verschuiven naar 1 juli 2015. Dit amendement heeft de steun van ChristenUnie en SGP. Ook CDA heeft gepleit voor een latere ingangsdatum.

Donderdag 13 februari 2014 zal minister Asscher reageren op hetgeen vandaag is besproken. Uiteraard houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Karen Helbers, paralegal

Ook interessant?