Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

CBP adviseert over wetsvoorstel WMO

Natascha van Duuren

7 februari 2014 - < 1 minuut leestijd

Het conceptvoorstel voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kritisch onder de loep genomen. Op grond van dit wetsvoorstel krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden bij het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor langdurig zieken en ouderen (de zogenaamde decentralisatie).

Het gevolg hiervan is ook dat gemeenten meer bijzondere persoonsgegevens gaan verwerken. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens geldt een verzwaard (privacy-)regime.

Volgens het CBP zijn de privacywaarborgen onvoldoende uitgewerkt. Dit levert volgens het CBP ernstige risico’s op voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Deze risico’s zijn met name gelegen in het feit dat het risico bestaat dat persoonsgegevens bovenmatig worden gedeeld, persoonsgegevens worden gebruikt voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld. Ook bij de beveiliging stelt het CPB vraagtekens.

Het CBP waarschuwt ook voor intransparantie. Het wordt zowel voor de burgers als voor de overheid niet inzichtelijk wie welke gegevens verzamelt en gebruikt. Het is bovendien niet inzichtelijk met welk doel deze gegevens worden verzameld.

Vanuit het CBP wordt onder meer aangedrongen op een Privacy Impact Assessment (PIA) die de risico’s en privacywaarborgen van dit wetsvoorstel in kaart brengt. Het CBP adviseert dan ook het wetsvoorstel niet in de huidige vorm in te dienen.

Het laatste woord hierover is dus nog niet gezegd. Wij houden u uiteraard op de hoogte. Meer informatie over privacy of eHealth: Natascha van Duuren, partner ICT/i.e./privacy, n.vanduuren@declercq.com of 071-5815308

Ook interessant?