Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

De deadline van 13 juni 2014 komt snel dichterbij. Is uw webwinkel al voorbereid en regel-proof?

Natascha van Duuren

6 februari 2014 - 2 minuten leestijd

In de Tweede Kamer is inmiddels een wetsvoorstel aangenomen dat ertoe strekt de regelgeving omtrent het handelen via internet uit te breiden, ook wel e-commerce genoemd. De nieuwe e-commerce regels zullen van kracht worden op overeenkomsten die gesloten worden na 13 juni 2014.

De nieuwe regeling zal de positie van de consument aanzienlijk versterken en heeft hierdoor ingrijpende gevolgen voor u als internetondernemer. Het is daarom zaak uw webwinkel en het bestelproces kritisch tegen het licht te houden:  voldoet uw webwinkel al aan de nieuwe regelgeving?

Allereerst dient uw webwinkel aan aanvullende informatieverplichtingen te voldoen. Zo dient u bijvoorbeeld nog uitgebreider uw contactgegevens vermelden alsmede  de mogelijkheid van de consument om gebruik te maken van eventuele alternatieve geschillenbeslechtingsorganisaties waar u bij bent aangesloten.

Daarnaast dient het bestelproces aangepast te worden. De consument moet expliciet, op een duidelijke in het oog springende manier, op het aangaan van een betalingsverplichting worden gewezen. Hierbij dient een actieve beslissing genomen te worden door de consument en moet dus actief “aangevinkt” worden. Indien u nalaat bedoelde gegevens vóór het plaatsten van de bestelling  te verstrekken, kan de consument de overeenkomst te allen tijde vernietigen.

Voorts bent u als internetondernemer verplicht de consument, voordat deze de  bestelling plaatst, op de herroepingstermijn te wijzen. Hierbij dient u ook de volledige  prijs en de kenmerken van het product aan te geven. Indien u op het moment een herroepingstermijn van 7 dagen heeft aangegeven, is dit per 13 juni 2014 onjuist. De termijn hiervoor is namelijk 14 dagen geworden. Het gevolg van een onjuiste mededeling omtrent de herroepingstermijn is dat de herroepingstermijn verlengd kan worden tot maximaal 12 maanden (hiervoor 3 maanden). U kunt hierdoor dus een jaar na het leveren van het product geconfronteerd worden met een consument die de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbindt. U dient in dit geval alle betalingen en leveringskosten  aan de consument terug te betalen.

Het niet in acht nemen van de nieuwe voorwaarden kan voorts kwalificeren als  een economisch delict, waarvoor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) u een boete kan opleggen van ten hoogste 450.000 euro. Daarnaast kan u door de consument aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet in acht nemen van de informatieplicht. Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat deze bijdrage geen volledig overzicht van alle wijzigingen bevat. Ook de checklist op de website van de ACM is nog niet up to date. Oppassen dus!

Tot slot is het raadzaam om de algemene voorwaarden van  uw webshop te controleren: worden deze wel op een juiste wijze  ter hand gesteld aan de consument? Werkt de link naar de algemene voorwaarden wel? Kunnen de voorwaarden uitgeprint worden, of in ‘pdf-vorm’ worden opgeslagen? Wanneer u een geschil heeft met de consument, kan dit tot vervelende consequenties leiden. De algemene voorwaarden zijn immers niet van toepassing in het geval de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld.

De advocaten bij De Clercq zijn gespecialiseerd in het regel-conform maken van uw webwinkel en helpen u graag met het tijdig implementeren van de recente wijzigingen. Ook bij andere vragen omtrent e-commerce helpen wij u graag. Voor vragen kunt u contact op nemen met Willem Balfoort, Teun Pouw, Jan-Willem Kolenbrander of Natascha van Duuren.

Ook interessant?