Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Hardere aanpak frauduleuze faillissementen stap dichterbij

6 februari 2014 - < 1 minuut leestijd

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie dat het mogelijk zal maken harder en effectiever op te treden tegen frauduleuze faillissementen. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een breder initiatief om het faillissementsrecht grondig te moderniseren en het ondernemingsklimaat in Nederland gezond te houden.

Fraudeurs blijken nu vaak ongestraft het vermogen van een onderneming voorafgaand aan een faillissement weg te sluizen en opzettelijk geen administratie te voeren, aldus het ministerie. Dergelijk handelen, dat vaak ook verband houdt met andere fraude, zal onder de nieuwe regeling harder worden aangepakt. Er komt een aparte strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht bij faillissement met een maximum van twee jaar gevangenisstraf. Deze strafbaarstelling zal ook een aanknopingspunt kunnen vormen om nader onderzoek te doen naar de gang van zaken rond een faillissement en eventuele frauduleuze praktijken op te sporen.

Voorts zal de nieuwe regeling het mogelijk maken om frauduleus handelen ook buiten het geval van daadwerkelijk faillissement strafbaar te stellen, indien een onderneming daardoor in ernstige financiële problemen komt. Hierop komt een gevangenisstraf van twee jaar te staan, met een eventuele verhoging naar maximaal vier jaar in het geval van persoonlijke verrijking door de fraudeur. Door deze aanpassing van de wet wordt het mogelijk om in een eerder stadium strafrechtelijk in te grijpen. De verwachting is dat hierdoor de schade kan worden beperkt en een faillissement wellicht zelfs kan worden voorkomen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

M-C Brzezinski, kandidaat-notaris

Ook interessant?

Geen lot uit de loterij

21 december 2020 Geen lot uit de loterij