Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Pensioen behoort tot ‘domein’ ondernemingsraad

Ernst van Win

29 januari 2014 - < 1 minuten leestijd

De ondernemingsraad van Stena Line heeft geen instemming gegeven voor het wijzigen van de pensioengrondslag. Werkgeefster vindt dit onredelijk, maar is bovenal van mening dat de ondernemingsraad in het geheel geen instemmingsrecht toekomt. Pensioen zou een primaire en geen secundaire arbeidsvoorwaarde zijn. En primaire arbeidsvoorwaarden behoren niet tot het ‘domein’ van de ondernemingsraad.

De Hoge Raad bevestigt hier het oordeel van het hof dat pensioen een secundaire arbeidsvoorwaarde betreft en de ondernemingsraad op grond van artikel 27 lid 1 WOR instemmingsrecht toekomt. Waar het hof heeft geoordeeld dat de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te verlenen onredelijk was, vernietigt de Hoge Raad dit onderdeel. Het hof heeft naar oordeel van de Hoge Raad de argumenten van de ondernemingsraad onvoldoende (gemotiveerd) meegenomen in zijn oordeel. De Hoge Raad verwijst de zaak terug waarmee de vraag of de ondernemingsraad van Stena Line onredelijk heeft gehandeld wederom ter beoordeling voorligt bij het hof.

In deze uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat pensioenregelingen kwalificeren als secundaire arbeidsvoorwaarde. Een besluit tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een pensioenregeling is daarmee een instemmingsplichtig besluit in de zin van de WOR en dient aan de ondernemingsraad te worden voorgelegd.

Ook interessant?