Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Bestuurder is aansprakelijk voor schade werknemers door het niet afdragen van pensioenpremies

27 januari 2014 - < 1 minuten leestijd

Er waren 7 werknemers bij X in dienst toen hij in 2007 failliet is verklaard. Omdat X was vrijgesteld van deelname aan de verplichte bedrijfstakpensioenregeling van bpfBouw, had hij de pensioenverzekeringen ondergebracht bij de Nationale Nederlanden.

Na meerdere verzoeken om de resterende achterstand van pensioenpremies te betalen, zijn zij overgegaan tot het premievrij maken van de collectieve pensioenverzekering. De werknemers stellen Y, de bestuurder van X, persoonlijk aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden door het niet afdragen van hun pensioenpremies.

Y stelt dat de achterstand niet is betaald omdat bij hem onduidelijkheid bestond over de juistheid van de voorschotnota’s. Maar dat levert volgens de kantonrechter geen rechtvaardiging op. Y had meer moeten doen dan alleen het opvragen van specificaties en herziene voorschotnota’s en heeft tijdens comparitie aangegeven goed in kaart te kunnen brengen welke premieverplichtingen X had. De kantonrechter is van mening dat Y de schade moet vergoeden omdat het zijn taak was om te zorgen dat de pensioenpremies op tijd betaald werden of dat er een reserve werd aangelegd.

Bron: rechtspraak.nl

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp of wilt u er meer over weten? Dan kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Femke Smit, paralegal

 

 

Ook interessant?