Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ontslag op staande voet wegens schending geheimhoudingsplicht voormalig OR-lid

Renate Vink-Dijkstra

17 januari 2014 - < 1 minuten leestijd

Werknemer is voormalig OR-lid. Ondanks een bericht dat hij zou worden afgesloten had werknemer nog steeds toegang tot het (voor niet OR-leden) afgesloten deel van de server. Werknemer heeft hiervan geen melding gemaakt en de informatie geraadpleegd.

Vervolgens heeft werknemer vertrouwelijke informatie die zag op reorganisatie en het beloningsbeleid gedeeld met meerdere collega’s. Werkgeefster heeft werknemer op staande voet ontslagen.

Werkgeefster (The Bank of New York Mellon) hecht belang aan geheimhouding van haar medewerkers. Naast een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomsten volgen  medewerkers – afhankelijk van hun positie – gedurende hun loopbaan verschillende cursussen waar aan de orde komt hoe met vertrouwelijke gegevens om te gaan.

Het hof oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. Werknemer heeft niet alleen zijn contractuele geheimhoudingsbeding geschonden, maar ook zijn wettelijke geheimhoudingsplicht op grond van artikel 20 van de Wet op de Ondernemingsraden. Bovendien was werknemer gezien de gevolgde cursussen bekend met het feit dat werkgeefster sterk hecht aan vertrouwelijkheid.  Lees hier de uitspraak.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?