Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Heldere formulering van dispensatiebepalingen in cao’s noodzakelijk

Henriëtte van Baalen

13 januari 2014 - < 1 minuut leestijd

In Nederland zijn er honderden cao’s. Een deel van die cao’s wordt door de minister algemeen verbindend verklaard, waarna alle werkgevers in een bepaalde branche verplicht zijn de algemeen verbindend verklaarde cao-voorwaarden toe te passen op hun medewerkers.

Werkgevers kunnen ontheffing (dispensatie) vragen voor toepassing ervan. Vaak is niet helder wat de voorwaarden zijn om dispensatie te krijgen. Minister Asscher is van mening dat transparantie hierover van belang is, en heeft daarom een wijziging doorgevoerd in de Beleidsregel Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring cao-bepalingen (AVV).

Cao-partijen moeten in het vervolg in de betreffende cao helder vermelden aan welke voorwaarden een werkgever moet voldaan om voor dispensatie in aanmerking te kunnen komen, waaronder:

  • Een duidelijke aanduiding tot wie de verzoeker zich moet wenden met een verzoek om dispensatie;
  • Duidelijke beoordelingscriteria en voorwaarden waaraan het dispensatieverzoek moet voldoen;
  • Een beschrijving van de procedure waarbij concrete termijnen zijn vermeld.

In de toelichting op de beleidsregel is opgesomd in welke gevallen dispensatie mogelijk zou kunnen zijn. Verder zal steeds de betreffende cao goed moeten worden doorgelezen. Of dispensatie vragen zinvol dan wel noodzakelijk is, hangt af van de context waarbinnen het bedrijf/de werkgever opereert. Ons gespecialiseerde cao-rechtteam informeert werkgevers die dispensatie zouden willen aanvragen, graag verder.

Henriëtte van Baalen en Karen Helbers

Ook interessant?