Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

Einde van de franchise: zwaarwegende omstandigheden

13 januari 2014 - < 1 minuten leestijd

De rechtbank te Midden Nederland heeft onlangs een vonnis (lees hier) gewezen, waarbij voldoende zwaarwegende belangen werden aangenomen om een franchiseovereenkomst van onbepaalde tijd te beëindigen.

Een franchisenemer van een formule terzake financieel advies had in het kader van zijn advieswerkzaamheden voor een klant stukken opgestuurd naar een bancaire instelling. Naar later bleek was één van de opgestuurde stukken, te weten een aanvraagformulier, niet ondertekend door de klant zelf, maar door de franchisenemer zelf. Naar de franchisenemer later verklaarde, had hij dit gedaan om de aanvraag bij de bank vlotter te laten verlopen.

Aangezien het op deze wijze ondertekenen van dergelijke stukken wettelijk niet is toegestaan, en zelfs kan leiden tot een melding bij de Autoriteit Financiële Markten, riep de franchisegever direct een verregaande sanctie in: de beëindiging van de samenwerking. De franchisenemer kon zich hier niet mee verenigen en probeerde, door middel van een kort geding, de beëindiging alsnog ongedaan te krijgen. De rechter was echter van mening dat er sprake was van een dermate zwaarwegende omstandigheid dat de franchisegever op terechte gronden de samenwerking had beëindigd. In de franchiseovereenkomst was immers bepaald dat de samenwerking op grond van “zwaarwegende omstandigheden” kon worden opgezegd. Fraude was één van de genoemde omstandigheden.

Gezien de lange staat van dienst van deze franchisenemer (hij was sinds 1998 franchisenemer) is deze uitkomst uiteraard een hard gelag voor hem te noemen. Desalniettemin toont één en ander aan dat het belangrijk is, ongeacht de soort formule, om duidelijke beëindigingsgronden op te nemen in de franchiseovereenkomst. Dit geldt uiteraard te meer voor overeenkomsten voor bepaalde tijd, aangezien deze niet eenvoudig voortijdig kunnen worden beëindigd. Een duidelijke set beëindigingsgronden in de franchiseovereenkomst is dan ook een must.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, m.dewijs@declercq.com

Ook interessant?