Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Vergoeding aan nieuwe huurder voor zelf aangebrachte voorzieningen door oude huurder

31 december 2013 - 2 minuten leestijd

De hoofdregel is dat zelf aangebrachte voorzieningen (hierna ZAV) bij vertrek van de huurder moeten worden ongedaan gemaakt. Slechts onder bijzondere omstandigheden, slaagt een door de huurder ingestelde vordering uit ongerechtvaardigde verrijking van de verhuurder door achterlating van een ZAV. Een bijzondere omstandigheid deed zich in de volgende casus voor.

Verhuurder is eigenaar van horecapanden en verhuurt deze aan huurder. Huurder heeft in 2005 de gehuurde ruimte opnieuw ingericht en diverse grote voorzieningen aangebracht, zoals cv- en afzuiginstallatie. Huurder moest het gehuurde in 2006 ontruimen, wegens een huurachterstand. Hierna is het pand opnieuw verhuurd aan huurder. Huurder heeft vervolgens weer een huurachterstand opgebouwd. Er is vervolgens een huurovereenkomst gesloten met een nieuwe huurder. Deze nieuwe huurder heeft een vordering ingesteld tegen verhuurder, omdat verhuurder wegens de aangebrachte voorzieningen door de vorige huurder een hogere huurprijs kon vragen en hiermee ongerechtvaardigd is verrijkt, aldus huurder.

Volgens de kantonrechter kon de nieuwe huurder een dergelijke vordering instellen, ook al heeft de vorige huurder de voorzieningen aangebracht. Nadat ontruiming van de vorige huurder plaatsvond en betaling van een vergoeding door de nieuwe huurder voor de aangebrachte voorzieningen uitbleef, is huurder namelijk niet door verhuurder in staat gesteld om de voorzieningen alsnog weg te halen (wegneemrecht). De kantonrechter oordeelde verder dat sprake was van een bijzondere omstandigheid, omdat het gehuurde na het aangaan van de huurovereenkomst is onttakeld voor funderingsherstel, waarna de huurder het gehuurde geheel opnieuw als horecagelegenheid heeft moeten inrichten. Verhuurder moest een vergoeding betalen aan de nieuwe huurder –wegens ongerechtvaardigde verrijking– voor de door de vorige huurder nieuw aangebrachte cv-installatie en afzuiginstallatie (€ 14.141,66).

Er is niet snel sprake van ongerechtvaardigde verrijking van de verhuurder bij achterlating van ZAV’s. Laat u dan ook goed adviseren en neem bij vragen hierover contact op met een van de specialisten van het team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Ook interessant?