Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Thuiskopieheffing nog meer onder druk

12 december 2013 - 2 minuten leestijd

De thuiskopieheffing is een compensatiemaatregel voor auteurs en artiesten voor het kopiëren van muziek en films voor privégebruik. Krachtens de Nederlandse Auteurswet is het immers toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende en uitsluitend voor eigen oefening, studie of gebruik, één of enkele kopieën te maken van een werk te maken (art. 16b e.v. van de Auteurswet). Vanaf dag één ligt dit stelsel al onder vuur.

In sepember 2012 heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Europese Hof over de rechtsgeldigheid van heffen over downloads uit ‘illegale bron’. Daarnaast bepaalde de Rechtbank Den Haag eerder dit jaar dat de thuiskopieheffingsregeling niet geldt voor professionele gebruikers, hetgeen mogelijk zal leiden tot claims vanuit het bedrijfsleven omdat jarenlang ten onrechte heffing is geïnd op informatiedragers voor professioneel gebruik.

In een zeer recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag is beslist dat hardwarefabrikant Acer nog maar de helft van de thuiskopieheffing aan Stichting de Thuiskopie (de door de Minister van Justitie hiervoor benoemde partij) hoeft te betalen. Deze uitspraak schept nog meer onduidelijkheid over de hoogte van de afdracht door professionele partijen. De rechtbank bepaalde op 22 november  jl. dat er onterecht een heffing geldt voor onder andere Amerikaanse (Hollywood) en Indiase (Bollywood) films. Deze landen zijn niet aangesloten bij het Verdrag van Rome, waardoor de Stichting Thuiskopie voor deze visuele werken niet mag innen. Voorgaande bracht de voorzieningenrechter tot de conclusie dat de thuiskopieheffing niet gebaseerd is op de (werkelijk) geleden schade. Ook bepaalde de rechter dat dat er door importeurs maandelijks gerapporteerd mag worden. Aangezien dit eerst niet mogelijk was, sloten veel partijen een (voor hen ongunstige) betalingsovereenkomst met de Stichting Thuiskopie. Dit is nu niet langer nodig.

Blijkens een persbericht meent Stichting de Thuiskopie dat deze argumenten geen aanleiding kunnen zijn om een deel van de wettelijke vergoedingen achter te houden, zelfs niet in afwachting van een uitspraak in de door Acer aangespannen bodemprocedure. Stichting de Thuiskopie stelt niet anders dan de bestaande wet uit te voeren, waartoe zij door De Minister van Justitie is aangewezen. Bovendien berekent Acer de thuiskopievergoeding intussen wel gewoon door en de consument betaalt dus wel vergoedingen. Stichting de Thuiskopie onderzoekt dan ook de mogelijkheden om tegen dit voorlopige oordeel van de rechter in beroep te gaan.

Voor vragen omtrent deze onderwerpen, kunt u contact opnemen met team IT, IE & Privacy.

Willem Balfoort

Ook interessant?