Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Vereenvoudiging risico- inventarisatie en -evaluatie voor kleine bedrijven

4 april 2011 - 1
Het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is verplicht voor bedrijven op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. In een RI&E leggen werkgevers de mogelijke risico’s van het werk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart alsmede de maatregelen die daartegen genomen worden.

Per 1 april 2011 worden de regels voor de RI&E versoepeld voor kleinere bedrijven ter besparing van administratieve lasten. Zo wordt bevorderd dat bedrijven zich houden aan de arboregels. Bedrijven met maximaal 25 werknemers zijn niet langer verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. In plaats daarvan kunnen zij gebruik maken van een RI&E-instrument dat gebruikelijk is voor de branche en is aangemeld bij de Stichting voor de Arbeid. Via het Steunpunt RI&E (www.rie.nl) zijn dergelijke instrumenten beschikbaar.

Een andere wijziging per 1 april 2011 is dat de Arbeidsinspectie voortaan bij bedrijven met maximaal 25 werknemers steeds de RI&E zal beoordelen. Voorheen gebeurde dat alleen in geval van een overtreding of tekortkoming. Daarnaast moeten werkgevers vanaf 1 april werknemers de mogelijkheid bieden de RI&E van het bedrijf in te zien. Dit dient mede ter vergroting van de betrokkenheid van werknemers bij het arbobeleid.

Maartje Steen, advocaat arbeidsrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?