Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Vereenvoudiging risico- inventarisatie en -evaluatie voor kleine bedrijven

4 april 2011 - < 1 minuten leestijd

Het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is verplicht voor bedrijven op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. In een RI&E leggen werkgevers de mogelijke risico’s van het werk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart alsmede de maatregelen die daartegen genomen worden.

Per 1 april 2011 worden de regels voor de RI&E versoepeld voor kleinere bedrijven ter besparing van administratieve lasten. Zo wordt bevorderd dat bedrijven zich houden aan de arboregels. Bedrijven met maximaal 25 werknemers zijn niet langer verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. In plaats daarvan kunnen zij gebruik maken van een RI&E-instrument dat gebruikelijk is voor de branche en is aangemeld bij de Stichting voor de Arbeid. Via het Steunpunt RI&E (www.rie.nl) zijn dergelijke instrumenten beschikbaar.

Een andere wijziging per 1 april 2011 is dat de Arbeidsinspectie voortaan bij bedrijven met maximaal 25 werknemers steeds de RI&E zal beoordelen. Voorheen gebeurde dat alleen in geval van een overtreding of tekortkoming. Daarnaast moeten werkgevers vanaf 1 april werknemers de mogelijkheid bieden de RI&E van het bedrijf in te zien. Dit dient mede ter vergroting van de betrokkenheid van werknemers bij het arbobeleid.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?