Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ook inlener aansprakelijk voor adequate verzekering werknemer

21 maart 2011 - < 1 minuten leestijd

De kantonrechter te Arnhem gaf dit oordeel op 12 november 2010 (LJN BP2572) nadat de werknemer als uitzendkracht bij de inlener te werk was gesteld en tijdens het werk met zijn lease auto een verkeersongeval veroorzaakte.

De werknemer stelde zijn formele werkgever, het uitzendbureau, en de inlener aansprakelijk voor de schade die hij lijdt. Uit vaste rechtspraak blijkt dat op grond van het goed werkgeverschap de werkgever dient zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering voor schade van werknemers die als gevolg van hun werkzaamheden betrokken kunnen geraken bij een verkeersongeval. De inlener is echter geen werkgever van de werknemer, maar handelt onrechtmatig jegens de werknemer als zij niet voor een passende verzekering zorgdraagt. Het had in dit geval op de weg van de inlener gelegen om na te gaan of de uitzendkracht voldoende verzekerd was dan wel had zij met de uitzendonderneming overeen moeten komen wie er voor een adequate verzekering zorgdraagt.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?