Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

WIA in strijd met internationaal arbeidsverdrag

8 maart 2011 - < 1 minuten leestijd

Volgens de International Labour Organisation (ILO) is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in strijd met ILO-verdrag 121.

De drempel om een uitkering op grond van de WIA te verkrijgen, is volgens de ILO te hoog. Een werknemer kan volgens de huidige wetgeving pas aanspraak maken op een WGA-uitkering als hij voor ten minste 35% arbeidsongeschikt is. Het gevolg hiervan is dat bijna de helft van de arbeidsongeschikte werknemers geen WIA-uitkering krijgt. Een tweede kritiekpunt van de ILO betreft de vervolguitkering, die zo laag is dat werkloze arbeidsongeschikten een inkomen ontvangen dat onder het bestaansminimum ligt.

Volgens de planning van het Ministerie van SZW zal de WIA nog dit kwartaal geëvalueerd worden. Ongetwijfeld zal de kritiek van de ILO daarbij ook te sprake komen. Wij houden u op de hoogte van de uitkomst van de evaluatie.

Karen Helbers, paralegal

Ook interessant?